Hager Polo Produkcja

Główne realizacje » Obiekty przemysłowe i handlowe » Hager Polo Produkcja


 

 

W zakresie realizacji "pod klucz";
pow. ok. 5 000 m2:

 

- hala nr 5,

 

- hala nr 6,

 

- drogi i place