Kontakt

 


 

DS-T Sp. z o.o.

ul. Asnyka 16

43-300 Bielsko-Biała

 

tel. 33 822 92 38, 33 822 92 48

email: dst@dst.pl

www.dst.pl

 

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYD. GOSP. KRS
NIP 547-004-64-79 REGON 008093780 KRS 0000083642
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000,00 PLN