Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

– w zakresie projektowym – pow. ok. 11 000 m2