Teksid Poland

Główne realizacje » Obiekty przemysłowe i handlowe » Teksid Poland


 

W zakresie projektowym i częściowo realizacyjnym; pow. ok. 23 000 m2:

 

  • opracowanie tematyki transportu ciekłego metalu,
  • modernizacja odlewni kokilowej,
  • modernizacja odlewni ciśnieniowej.